Våra tjänster

Plåtslageri

Våra plåtslagare utför alla förekommande uppgifter inom plåtslageri. 

 • Vi utför det mesta såsom bandtäckningar, plåtning av skorsten, montering av TRP-plåt samt beslag.
 • Byte av hängrännor, stuprör, vinkelrännor, fönsterbleck mm.
 • Montering av taksäkerhetsanordningar såsom snörasskydd, taksteg mm.
 • Kompletta takbyten.
 • Tillverkning och försäljning av plåtar efter era mått. 

Ventilation

Vi utför i stort sett det mesta inom ventilation från projektering till installation av färdig anläggning. 

 • Projektering av anläggningar
 • Montering och driftsättning av nya anläggningar
 • Utbyte av befintliga anläggningar

Service & OVK

Vi sörjer för att våra kunder har en fungerande driftsäkerhet inom ventilation. 

 • Service på alla förekommande ventilationsanläggningar
 • Injustering av ventilationsanläggningar
 • Byte av filter, lager, fläktar, värmebatterier, växlare, mm. 

Övriga tjänster

 • Svetsning
 • Mindre smideskonstruktioner
 • Rostfria specialarbeten t.ex. storkökskåpor