Ventilationsservice

Ventilationsservice och OVK

För många kunder är driftsäkerhet alldeles avgörande. För att hålla ventilationsanläggningar i trim så behöver vi säkerställa att de är rengjorda och rätt inställda.

Plåtslageri

Plåtslageri

Våra plåtslagare utför alla förekommande uppgifter såväl exteriört samt interiört. Det kan vara band/skivtäckningar, skorstensbeslag, garneringsarbeten, TRP eller regnvattensystem.

Bild på ventilation

Ventilation

Vi utför i stort sett det mesta inom ventilation från projektering till installation av färdig anläggning.

Om företaget

Perstorps Bleck- & Plåtslageri AB grundades 1971 av mina föräldrar Astrid och Bertil Lundström. I dag drivs företaget av mig Annika Lundström Olesen. Företaget har sitt säte i Perstorp och vi vänder oss framför allt till kunder inom en radie på cirka 10 mil.

Hög service och hög kvalité - det är de främsta nyckelorden för oss på PBP. Vi är mycket noga med att ha en nära dialog med våra kunder och göra bra arbeten som kunderna blir nöjda med och som vi själva kan känna oss stolta över.

Bland våra kunder finns allt från privatpersoner till små och stora bygg- och fastighetsbolag samt industrin.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vår kvalitets- och miljöpolicy ligger alltid som grunden i alla projekt. Ett målinriktat miljöengagemang med ständiga produkt- och kvalitetsförbättringar efter kundförväntningar, skall ligga till grund för en utveckling av Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB:s långsiktiga verksamhets- och produktionsinriktning.

Våra tjänster

Plåtslageri

Våra plåtslagare utför alla förekommande uppgifter inom plåtslageri.

 • Vi utför det mesta såsom bandtäckningar, plåtning av skorsten, montering av TRP-plåt samt beslag.
 • Byte av hängrännor, stuprör, vinkelrännor, fönsterbleck med mera.
 • Montering av taksäkerhetsanordningar såsom snörasskydd, taksteg med mera.
 • Kompletta takbyten.
 • Tillverkning och försäljning av plåtar efter era mått.

Ventilation

Vi utför i stort sett det mesta inom ventilation från projektering till installation av färdig anläggning.

 • Projektering av anläggningar.
 • Montering och driftsättning av nya anläggningar.
 • Utbyte av befintliga anläggningar.

Service & OVK

Vi sörjer för att våra kunder har en fungerande driftsäkerhet inom ventilation.

 • Service på alla förekommande ventilationsanläggningar.
 • Injustering av ventilationsanläggningar.
 • Byte av filter, lager, fläktar, värmebatterier, växlare, med mera.

Övriga tjänster

 • Svetsning.
 • Mindre smideskonstruktioner.
 • Rostfria specialarbeten, till exempel storkökskåpor.

Kontakta oss